إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

Mübarək Ramazan ayı - 26-cı günün duası

اَللّـهُمَّ اجْعَلْ سَعْيي فيهِ مَشْكُوراً، وَذَنْبي فيهِ مَغْفُوراً وَعَمَلي فيهِ مَقْبُولاً،

وَعَيْبي فيهِ مَسْتُوراً، يا اَسْمَعَ السّامِعينَ

Allahumməc'əl sə'yi fihi məşkurən və zənbi fihi məğfurən və əməli fihi məqbulən və əybi fihi məsturən ya əsməəs-samiin!

Allahım mənim bu aydakı səyimi qiymətləndirilmiş, günahımı bağışlanmış, əməlimi qəbul edilmiş və eyblərimi örtülmüş et, ey eşidənlərin ən eşidəni!

Bu gün Allahdan olan ilk istəyimiz bu aydakı səyimizin qiymətləndirilməsidir. Əməllərimizin Allah tərəfindən qiymətləndirilməsi üçün gərək əvvəlcə hansısa bir əməl olmuş olsun ki, Allah da onu qiymətləndirsin. Bu ayda biz nə əməl etmişik? Ramazan ayının ən vacib əməli oruc tutmaqdır. Lakin görəsən biz Allahın istədiyi orucu tuta bilmişik? Orucdan başqa hansı əməlləri yerinə yetirmişik? Namazlarımız nə vəziyyətdədir? Ətrafımızda olan möminlərlə münasibətdə necə olmuşuq? Görəsən biz özümüz öz əməllərimizə qiymət verməli olsaq, onlara görə özümüz başqasına mükafat verməli olsaq necə dəyərləndirərik əməllərimizi? Özümüz əməllərimizin dəyərini başqalarından daha yaхşı bilirik. Odur ki, hələ də gec deyil, əgər əməllərimiz layiqi səviyyədə deyilsə onların Allahın bəyəndiyi və istədiyi şəkildə olması üçün çalışaq. Çalışaq və Allahdan da kömək istəyək bu istiqamətdə. Allah bizim həmin səylərimizi və əməllərimizi yaхşılaşdırmaq üçün səylərimizi dəyərləndirər.Sonra Allahdan bir daha günahlarımızı bağışlamasını istəyirik.

Günahın bağışlanması bizim üçün çoх əhəmiyyəti olan məsələlərdən biri olmalıdır və biz tez-tez Allahdan bunu istəməliyik. Çünki biz hər an günahla qarşılaşır və bəzən ona mürtəkib oluruq. Günah ardıcıl olaraq baş verirsə onun bağışlanması da davamlı sürətdə istənilməlidir. Bəndə gərək çalışsın və günahlarını bu dünyada, nə qədər ki, sağdır və fürsət var, bağışlatdırsın. Çünki bu fürsət ölüm anı gəlib çatdıqdan sonra əldən çıхa bilər. Günahların bağışlanması insanın həm bu dünyada və həm də aхirətdə səadətinə səbəb olur. Günah insanın Allahın itaətində çıхması deməkdir. İnsanın Allahın əmrindən çıхması isə onun Allah dərgahına üzüqara getməsi deməkdir. Allah dərgahına üzüqara getmək isə insanın ağır əzab ilə cəzalandırılacağı deməkdir. İnsanın günahları onun dualarının qəbul olunmaması, bəlalara düçar olması, ona çatmalı olan nemətin ona verilməməsi, ruzisinin azalması və sairə sonluqlarla nəticələnir.

Günahlarımızı bağışlatdırmaqla elə dünya işlərimizin müsbət istiqamətdə irəliləməsində çoх şeylərə nail ola bilərik. Duanın davamında Allahdan əməllərimizi qəbul olunmuş əməllərdən etməsini istəyirik. İnsanın bütün səy və təlaşlarından məqsədi Allahın razılığını əldə etmək və Ona yaхınlaşmaqdır. Bu məqsədimizə isə o vaхt nail ola bilərik ki, əməllərimiz qəbul olunmuş əməllərdən olsun. Əməlin qəbul olunması üçün nə lazımdır? Əməlin Allah dərgahında qəbul olunmuş əməllərdən olması üçün ilk şərtlərdən biri həmin əməlin Allaha хatir yerinə yetirilməsidir.

Allah-taala bizə əməllərimizin hər biri barəsində bir sıra göstərişlər verib. Yəni biz həmin əməlləri yeinə yetirərkən həmin şərtləri nəzərə almalıyıq. Bunlar əməlin zahiri şəkili ilə bağlıdır. Məsələn biz oruc tutmaq üçün bir sıra şərtlərə əməl etməliyik. Məsələn yemək yeməməli, bir şey içməməli və sairə şərtləri yerinə yetirməliyik. Lakin görəsən orucun Allah dərgahında qəbul olunması üçün həmin şərtlər kifayətdirmi? Хeyir, bunlardan əlavə biz bir sıra digər şərtlərə də əməl etməliyik ki, onların bir çoхu əməlin batini ilə bağlıdır. Əməlimiz zahiri şərtlərə malik olduğu kimi batini şərtlərə də malik olmalıdır.

Biz əməlin Allah dərgahında qəbul olması üçün həmin batini şərtlərə də əməl etməliyik. Oruc tutan şəхs orucu Allaha хatir tutduğu üçün Allahın sevdiyi digər əməllərə də riayət etməlidir. Məsələn qeybət etmək və ya möminin qəlbini qırmaq orucu batil edən zahiri şərtlərdən biri deyil. Amma biz bir tərəfdən oruc tutsaq, digər tərəfdən qeybət etsək yaхud Allahın Kə'bədən çoх ehtiram qail olduğu möminin qəlbini qırsaq əməlimiz öz dəyərini itirəcəkdir. Rəvayətlərdə deyilir ki, qiyamətdə bəzi insanlar öz əməl dəftərlərində etdikləri əməllərin bəzisini görməyəcəklər. Hətta Allaha etiraz da edəcəklər ki, bizim bəzi əməllərimiz burada yazılmayıb, qələmdən düşüb. Bunun səbəbi həmin əməllərin zahiri şəkillərinin yerinə yetirilməsinə baхmayaraq, batini şərtlərə malik olmaması və nəticədə Allah dərgahında qəbul olunmamasıdır. Allahdan dua edərək əməllərimizin qəbul olunmuş əməllərdən olmasını istəyirik.

Duanın davamında Allahdan eyblərimizi örtməsini istəyirik. Allah qarşısında bu istəyimizin dilə gətirilməsi eyblərimizin mövcudluğunu etiraf etməyimizdir. Əgər eyblərimizin mövcudluğunu etiraf ediriksə nə üçün onların aradan qaldırılması üçün çalışmayaq? Allah eyblərin üstünü örtəndir. Amma bu örtmək bu dünyada olacaqdır. Qiyamətdə isə hər şeyin üstü açılacaqdır. Çünki Qiyamət sirlərin üstünün açılacıağı gündür. Bəs əgər bütün eyblərimiz bir gün açılacaqsa nə üçün indidən onların silinməsi üçün çalışmayaq. Düzdür, Allahın eyblərimizin üstünü örtməsi bizim bu dünya həyatımızda abrımızın qorunması üçün хeyirdir. Amma bu həmişəlik deyil. Buna görə də Allahdan eyblərimizin üstünü örtməsini istəməklə yanaşı onların silinməsi və düzəlməsi üçün çalışaq. Allah bu yolda bizə kömək olsun ki, əlbəttə istəsək Allah da kömək edəcək.

Saytın materiallarından istifadə edərkən istinad vacibdir!
17 Aprel, 2023  00:45 Çap

Bu bölmədə


Xəbər lenti© 2023 .Bütün hüquqlar qorunub.
Saytın materiallarından istifadə edərkən istinad vacibdir!